Çevre Politikası

  • GSM SEKTÖRÜNDE; Her bir faaliyetimizde öncelikle çevrenin güvenliği sağlamak.
  • Tüm iş yerlerimizde uygulanan faaliyetlerin çevresel etkilerini tespit etmek, tespit edilen risklerin oluşturacağı kirliliğin önlenmesi veya en aza indirilmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak.
  • Çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik kaynaklar ayırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden faydalanılarak çalışmalar yapmak.
  • Çevreyle ilgili yasalara ve yönetmeliklere eksiksiz olarak uymak.
  • Kurum içinde çevre bilincinin artması için sürekli olarak eğitim imkânları yaratmak, çalışanlarımızın çevreyi korumak için gerekli bilince sahip olmasını sağlamak.
  • Tedarikçilerin seçiminde kuruluşların çevre yaklaşımlarını dikkate almak; çalıştığımız tedarikçilerle çevre politikamız dahilinde açık, aktif ve üretken bir işbirliği oluşturmak ve bu kuruluşların çevre bilincinin artırılmasını sağlamak.
  • Kurumumuz Çevre Yönetim Sisteminin sürekli gözden geçirerek gelişimini sağlamak.