İSG Politikamız

  • GSM Sektöründe İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında benzer sektördeki veya dünyadaki gelişen teknoloji ve metotları takip etmek ve bunları firmamız bünyesinde uygulanabilir olmasını sağlamak.
  • OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemini kurmak, uygulanmasını sağlamak ve sürekli iyileştirme sağlamak.
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst düzeyde tutarak işyerinden kaynaklanan yaralanmalarının ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamak.
  • Çalışanlarımızın, alt işveren çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek
  • Yürürlükteki yasal mevzuata ve diğer şartlara uyulmasını sağlamak.
  • Kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü önlemi almak ve korumayı sağlamak.
  • Çalışanlarımızın ve alt işveren çalışanlarımızın eğitimlerinin eksiksiz ve zamanında almalarını sağlayarak işçi sağlığı ve iş güvenliğini uygulanması konusunda sürekli gelişimi sağlamak.
  • Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, İSG yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getirmek.